Platform onze kindertijd

“Wat ik in mijn leven wil is mededogen,
een stroom van wederzijds geven,
die opwelt vanuit het hart.”
Marshall Rosenberg